گفتاري در باب ورزش

***

حكيم ابوعلي سينا درباره تأثير ورزش در سلامتي و تندرستي مي نويسد:

 هر كس بتواند با اسلوب صحيح و متناسب با اعتدال مزاجش و در وقت و هنگام مناسب، ورزش كند از تلاش براي پيشگيري بيماري ها بي نياز مي شود. البته اين بهره برداري از ورزش هنگامي ميسر است كه دستورات ديگر بهداشتي به كلي مراعات شود.
ورزش چيزي است كه ما را از استعمال دارو بي نياز مي سازد و بهترين بازدارنده امراض و بيماري هاست.

فوايد ورزش به شرح زير است:

۱- ورزش حرارت ملايم پديد مي آورد و مواد دفعي را روز به روز مي گدازد و به طور منظم و مرتب آن ها را از جاي مي لغزاند و راه بيرون آمدن را به آنها نشان مي دهد و نمي گذارد هر روز قسمتي باقي بماند، جمع شود و تأثير بگذارد.
۲- چنان كه گفتيم ورزش توليد حرارت مي كند و حرارت غريزي را فزوني مي دهد. بر اثر ورزش مفاصل سخت و نيرومند و در كنش هايشان قوي مي شوند.
۳- اندام ها بر اثر ورزش براي پذيرش غذا آمادگي بيشتري مي يابند زيرا مواد دفعي از آن ها دست برداشته و جاي غذا خالي مانده است.
۴- نيروي جذب كننده بر اثر ورزش به حركت درمي آيد و گره از اندام ها مي گشايد. اندام ها به نرمش درمي آيند، رطوبت هاي بدن رقيق مي شوند و منافذ ريز پوست فراخ تر مي شوند.
۵- بسيار اتفاق افتاده، كسي كه ترك ورزش كرده به بيماري دق مبتلا شده، زيرا هر گاه جنبشي كه روح غريزي را به سوي اندام ها راهنمايي مي كند متروك شود، حتماً نيروي اندام ها رو به ناتواني و نابودي مي رود.

 

تهیه شده در گروه اینترنتی انتظار یار

واحد علمی

 

 


دسته ها :
شنبه 31 4 1385 5:46
X